• Miljøvernminister Tine Sundtoft smiler der hun sitter i forhandlingsrommet i Warszawa. Hun velger å se det som en positiv mulighet at miljøvernorganisasjonene forlot klimamøtet i protest torsdag. FOTO: MILJØVERNDEPARTEMENTET

Flere organisasjoner forlot møtet

Miljøorganisasjonene forlot klimaforhandlingene i protest torsdag. Mljøvernminister Tine Sundtoft beholder troen.