Mener de har dokumentasjon

Byggesaksleder i Kristiansand kommune, Bjørn Harald Andersen, er overrasket over at revisjonen mener kommunen ikke kan fremskaffe dokumentasjon.