• UTHAVN: I Stranda på Ågerøya er det ikke mange fastboende igjen. Men om sommeren er det et yrende liv i den gamle uthavnen. Mange av husene på øya tilhører arvinger, som etter slektskapsunntaket har kunnet bruke tidligere helårsboliger som fritidsboliger. FOTO: Lars Hoen

27 år med boplikt på Ågerøya er over

I 1985 ble boplikt innført i Lillesand. Men allerede på 1970-tallet startet Lillesand kommune arbeidet for å hindre «forsomring» i kommunen.