• DYSTERT BILDE: Lensmann Terje Pedersen ga et skremmende bilde av narkotikasituasjonen blant unge i Søgne da han orienterte politikerne i kommunestyret torsdag. Nærmest Pedersen sitter varaordfører Helge Andresen (H). FOTO: Torstein Øen

Skremmende narkorapport i Søgne

Søgne-lensmann Terje Pedersen tegnet et dystert bilde av narkotikaomfanget i Søgne og Songdalen for politikerne.