• Fylkesmann Øystein Djupedal ønsker selv å stå for overrekkelsen av Kongens fortjenstmedalje. Tidligere har ordførerne gjort dette. FOTO: Tomm W. Christiansen

Vil dele ut medaljene selv

Fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder har i et brev til ordførerne gjort det klart at han heretter skal dele ut Kongens fortjenstmedalje. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen lar ordførerne i vest få beholde dette ærefulle oppdraget.