• Får behandling: Legene kunne ikke hjelpe Tore Halvorsen fordi kreftmedisinen var for dyr. Da søkte familien hjelp i utlandet, og 28. august drar Halvorsen til New York for å starte behandlingen han ikke fikk i Norge. FOTO: Reidar Kollstad

Får kreftbehandling i USA

For halvannen måned siden fikk kreftsyke Tore Halvorsen beskjeden om at han var dødsdømt. Nå øyner han og familien håp etter å ha blitt tilbudt behandling i USA.