• Har iverksatt tiltak: Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, deler ikke Mjålands bekymring. - Vi ser ikke noe grunn til å stoppe operasjonene i Arendal med de fakta vi har i dag. Vi har allerede iverksatt strakstiltak: To overleger skal nå alltid være til stede under slike operasjoner, forklarer han. FOTO: Sondre Steen Holvik

Vil ikke stanse tarmkreftoperasjoner i Arendal

Nærmere en av tre pasienter som opereres for tykktarmkreft i Arendal må opereres på ny. Det får leder av Kreftsenteret ved SSHF, Svein Mjåland, til å slå alarm.