• BRÅSVINGTE: Krusningene på bølgene viser tydelig hvordan Superspeed måtte svinge for å unngå snekka. På dette bildet ligger snekka skjult rett bak ferja.

Her må Superspeed bråsvinge unna snekke

Ei snekke forsøkte å krysse foran danskeferja. Det holdt på å gå galt.