• Svein Harberg (H) er en av åtte høyre-politikere på Stortinget som har skrevet brev til justis- og beredskapsministeren om situasjonen for 110-sentralene.

Frykter nødsamtaler til Stavanger

Politikere og brannsjefer på Sørlandet protesterer mot prosessen som sannsynligvis fører til at nødtelefonsentralen i Arendal blir lagt ned, og alle 110-samtaler fra Agder havner i Rogaland.