• VANSKELIG SAK: Karen Junker fra Agder og Telemark bispedømmeråd er skeptisk, men hun mener likevel kirken må imøtekomme pårørendes ønsker om å delta ved askespredning. FOTO: Ole Lillesvangstu

Skeptisk til kirkelig deltakelse

Prester får stadig oftere forespørsel fra pårørende om å medvirke i forbindelse med askespredning. Tirsdag kommer etter alt å dømme Kirkemøtet til å åpne for å etterkomme pårørendes ønsker.