• KRITISK: Arild Berge (V) er kritisk til at politikerne ikke er med i byggekomiteen til det nye rådhuset, slik de selv tidligere vedtok ikke å være. Til venstre for seg i formannskapet har han Høyre-representantene Oscar Lohne og Tom Løchen. Til høyre er Aps Solveig Kjelland Larsen. FOTO: Henrik Ihme

Kritisk til byggekomité uten politikere

Venstres Arild Berge er kritisk til at ikke en eneste politiker sitter i byggekomiteen til det nye rådhuset, der de opprinnelige budsjettrammene nå er blitt sprengt.