• Vidar Kleppe (t.h.) har bedt ordfører Arvid Grundekjøn om å ta opp saken om kandidater til sykehusstyret i bystyret. FOTO: Ukjent

Krever ny behandling av sykehuskandidat

Vidar Kleppe mener formannskapets vraking av Jan Oddvar Skisland som kandidat til sykehusstyret er utilbørlig, og krever at saken blir tatt opp i bystyret.