• Kan bli slik: Denne skissen er laget i forbindelse med en mulighetsstudie. Illustrasjonen viser et forslag med høye kontorbygg nærmest E 18, og spredt bebyggelse med boliger. FOTO: Ramb ll

Bygger ut Strømsheia

Nå starter utformingen av kontorer og boliger på Strømsheia ved Rona. Utbygger mener nærhet til sjø og E 18 gjør halvøya til byens mest attraktive adresse.