Krav fra 25 kreditorer i Baasland-boet

Kreditorene krever rundt 40 millioner kroner av biskop Ernst Baasland og hans kone Bodhild. 16,5 millioner kroner av kravene er rettet mot begge to, mens resten er rettet mot fru Baasland.