• FOTO: Illustrasjonsfoto

E 39-omkjøring i Flekkefjord

Den gamle veien rundt Skjeggestadtunnelen ved Sirnes tas i bruk som omkjøringsvei i forbindelse med stenging av tunnelen mellom Flikka og Rogalands grense. Men foreløpig er det bare personbiler som slipper å kjøre via Tonstad.