• Peter Gitmark får plass i utenrikskomiteen på Stortinget.

Gitmark i utenrikskomiteen

Peter Gitmark får plass i utenrikskomiteen på Stortinget.