Dette ble han kritisert for

Advokatforeningens Disiplinærutvalg kan enten meddele kritikk, irettesettelse eller advarsel til en advokat, og kan i alvorlige tilfeller komme med pålegg til advokaten som har brutt advokatskikk. I siste instans kan bevillingen ryke.