Redningsaksjon på Hovden

Tre skiløpere på Hovden måtte reddes etter å ha lagt litt for ambisiøse turplaner.