• FOTO: Johs. Bjørkeli

Se, så lite vann!

Vatnedalsdammen er snart tom. En hemmelig rasjoneringsplan innebærer utkobling av gatelys, industri og til slutt berøres vanlige kunder.