• TRYGG PÅ ØKONOMIEN: Politimester Bjørn Hareide ønsker granskingen velkommen. FOTO: Kristin Ellefsen

Agderpolitiets pengebruk granskes

Politidirektoratet vil ha en gjennomgang av hva Agder-politiet bruker pengene til. I direktoratet stiller man seg uforstående til kravet om mer penger.