• FOTO: Ove Rønningsland

Veteraner i Bygada

Hundrevis av biler og mennesker hadde tatt turen til årets veteranbilutstilling i Bygada.