KRISTIANSAND TORVETI går formiddag samlet de seg til protest fremfor kontoret til ordfører Per Sigurd Sørensen. Det ga resultater.Han antydet nemlig at elevene kan få flerbrukshall raskere enn planlagt. Ny flerbrukshall betyr ny gymsal.— Vi planlegger å bygge ny ishall på Idda før vi bygger flerbrukshall. Vil dere ha flerbrukshall før ishall?, spurte ordføreren. OMPRIORITERE.

— Ja! ropte elevene med aksjonsleder Daniel Nicholsen i spissen.- Gymsalen vår er 50 år gammel og det er ikke gjort noe med den. Vi har blitt lovet flerbrukshall i flere år, men ingen ting har skjedd, sier Nicholsen.Planen var å starte byggingen av ishall allerede i år og at den skulle stå ferdig i 2010. Når flerbrukshallen skulle stå ferdig, er ikke bestemt. Her er det kun bevilget penger til prosjektering.- Jeg merker meg at elevene vil ha flerbrukshall først og at vi dermed skal snu på rekkefølgen. Det kan være interessant å gjøre det på den måten, sier ordfører Per Sigurd Sørensen til Fædrelandsvennen. STRAKSTILTAK.

Siden det lenge har vært planlagt flerbrukshall på Grim, har det ikke blitt gjort noe med gymsalen. Når salen nå er stengt, fører det til at elevene må ha kroppsøving ute.- Og siden garderobene også er stengt, får vi ikke dusje etterpå, sier Hamed Ahmady til Fædrelandsvennen.Selv om bygging av flerbrukshall skulle bli fremskyndet, må det uansett gjøres strakstiltak på gymsalen. Kristiansand eiendom jobber nå med å se nærmere på hvilke tiltak som må gjøres for at gymsalen kan tas i bruk igjen.Tekst: Kjetil Reitekjetil.reite@fvn.no - 38 11 36 63