• SENKET: Her dykker arkeolog Morten Reitan ved det ene vraket som viser seg å være forkullet. Steinene på havbunnen er ballaststein fra skipet. FOTO: Norsk Sjøfartsmuseum

Vrak i Mandal kan være piraterobringer

I Skjernøysund i Mandal har hobbydykkere funnet tre vrak som kan ha vært offer for piratherjiger på 1500-tallet.