Listaheimen bryter forskriftene

Helsetilsynet har avdekket dårlige rutiner og uverdige boforhold ved Listaheimen sykehjem i Farsund. Standarden bryter med forskriftene.