Sykkeluhell

En syklist var innblandet i et mindre trafikkuhell på Gimle i Kristiansand.