• EGET FLY: Otto Lagarhus fra Luftfartsskolen på Torp kom i eget fly for å signere avtalen med UiA. Den innebærer at deres flygere kan skaffe seg en ledelsutdanning i Kristiansand. I bakgrunne: daglig leder ved Luftfartsskolen Thor Alvik. FOTO: KJETIL REITE

Skal utdanne flygere ved UiA

Dårlige tider innen luftfarten er en av grunnene til at piloter ønsker seg videre utdannelse. Den skal de få på UiA.