• TYVEGODS: John Thomas Homme ved Vennesla lensmannskontor har fortsatt en del tyvegods på politiets lager. Dette er gods hvor eieren ikke er sporet opp. FOTO: TORE ANDRE BAARDSEN FOTO: Tore-Andre Baardsen

Våpentyveri oppklart

Politiet har oppklart et innbruddstyveri fra et bolighus i Iveland hvor det blant annet ble tatt åtte-ti forskjellige våpen