Griper inn i sykehusstriden

Administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst kommer personlig til Sørlandet sykehus for å forsøke å dempe konflikten mellom Arendal og Kristiansand.