• FOTO: SCANPIX

Røykeforbud på skolene

Det blir forbudt å røyke på videregående skoler i Vest-Agder.