Utenfor Mandal videregående skole. Fra venstre: Robin Haugdal (praksislærer), Maiken Feyling (student), Kjersti Pedersen (student), Torbjørn Hommen (student) og Sondre Ougland (praksislærer). Utenfor Mandal videregående skole. Fra venstre: Robin Haugdal (praksislærer), Maiken Feyling (student), Kjersti Pedersen (student), Torbjørn Hommen (student) og Sondre Ougland (praksislærer). Foto: Privat

Over 1500 studenter er i praksis ved ulike skoler og barne­hager i Agder under pande­mien