Chris Thomas Johansen (i midten) har filmet for Farmen, 71 grader nord og Kompani Lauritsen. Nå er han daglig leder for nystartede produksjonsselskapet «Mose by scream». Chris Thomas Johansen (i midten) har filmet for Farmen, 71 grader nord og Kompani Lauritsen. Nå er han daglig leder for nystartede produksjonsselskapet «Mose by scream». Foto: Richard Nodeland

Satser på alt fra musikkvideoer til store film- og tv-produksjoner