FAU-leder Trond Magne Sakariassen, rektor Olav Aas Lyngby ved Kvarstein skole og forelder Øyvind Tangen Ødegaard ser tungtrafikken dundre forbi på den smale gang- og sykkelstien barna deres bruker til skolen. FAU-leder Trond Magne Sakariassen, rektor Olav Aas Lyngby ved Kvarstein skole og forelder Øyvind Tangen Ødegaard ser tungtrafikken dundre forbi på den smale gang- og sykkelstien barna deres bruker til skolen. Foto: Espen Sand

Hadde kjempet i 16 år da marerittet inntraff: – Nå må noe skje