Eirik Dåstøl Langeland kjenner historikken i Blomsbukta godt. Han mener tilpasningene flertallet ba om i 2018 ikke er blitt gode nok. Eirik Dåstøl Langeland kjenner historikken i Blomsbukta godt. Han mener tilpasningene flertallet ba om i 2018 ikke er blitt gode nok. Foto: Kjartan Bjelland

– Blokkene blir fortsatt ruvende og synlige fra badeplassen