LILLESAND: — Ideen synes jeg er meget bra, sier leder av styringsgruppa for «Sørlandets elektroniske hovedvei», Knut Dannevig.- Vi har fått en formell henvendelse fra prosjektgruppa for bredbånd-kinoen, om dette var noe vi kunne bli engasjert i på ett eller annet vis. «Sørlandets elektroniske hovedvei» er et prosjekt eid av de to fylkeskommunene, og vårt hovedprosjekt er å utvikle «Agder-modellen» der vi knytter innlandskommunene opp på bredbånd. Men noe av målsettingen er også å være med og støtte pilotprosjekter for anvendelse av bredbånd. Og i den sammenheng har vi sett på dette prosjektet i Lillesand som svært interessant, sier han.- Nå har vi vedtatt å gå inn med et beløp i et forprosjekt og delta i prosjektet, i en styringsgruppe som måtte etableres. Nå er jo dette på et tidlig stadium, og det er Lillesand kommune som formelt sett skal kjøre dette prosjektet. Men i alle fall har vi i arbeidsutvalget til «Sørlandets elektroniske hovedvei» vedtatt at vi ønsker å engasjere oss. Det er interessant å anvende bredbånd på kulturfronten, i tillegg til de tradisjonelle områdene som bredbånd bør og kan brukes til. Så dette er spennende.- Spennende elementer

— Dette er vel egentlig fremtidens kino?- Det er nok det. Å kunne være med litt i forkant av dette og være forberedt på denne utviklingen er veldig interessant, både for Lillesand og sørlandsregionen. En bit av dette er kinofremvisning, men du har også andre elementer som er spennende. Som fjernundervisning og å kunne knytte skolene opp mot dette og få dem aktivisert i lyd og bilde som jo blir fremtiden, i og med at enhver husstand blir knyttet opp mot bredbånd, sier han. Og legger til: - Vi har bedt om et budsjett og en mer konkret plan for forprosjektet, men vi har sagt at vi kan støtte med inntil 50 prosent av kostnadene, maksimert til 100.000 kroner.