De 871 innbyggerne i Åseral kan se fram til en splitter ny storstue. I tilknytning til skolen skal det reises en idrettshall kostnadsberegnet til nærmere 34 millioner. Hallen ble påbegynt i høst og skal etter planen står klar til bruk neste år. På investeringssiden opererer den lille bygdekommunen Åseral med et budsjett på 35,2 millioner. Da er midler øremerket nytt skianlegg på Bortelid iberegnet. Under drift står 181.000 kr oppført.Noen mil nord har Bykle helt andre tall å forholde seg til. Fjellkommunen med 869 innbyggere ønsker å bruke 1,8 millioner av det totale investeringsbudsjettet på 2,2 mill., til nytt golfsenter ved Ørnefjell. Ellers er det foreslått brukt 298.000 kr til nytt serviceanlegg i tilknytning til langrennsstadion. Det endelige budsjettforslaget i turistbygda vedtas 4. desember.Som et apropos er det verdt å merke seg at Åseral kommune bevilger 33 millioner mer enn for eksempel «storebror» Kristiansand til idrettslige formål.