BIRKENES: Belland nyttet anledningen under «eventuelt-posten» til å komme med en utblåsning mot oppvekstsjef Karl Johan Tveiten.— På møtet på Engesland var det mange foreldre som reagerte. Det ble gjort en slett jobb fra kommunens side. De fremmøtte ble nærmest bare spurt: «Vil dere ha naturbarnehage?» Og skulle svare ja eller nei på det. Tveiten svarte at han og den barnehageansvarlige i kommunen hadde vært på Engesland. De tok opp spørsmålet om naturbarnehage, men fikk ikke noen særlig respons blant de foreldrene som hadde møtt opp. At noen skulle være misfornøyd med hvordan de la fram spørsmålet om naturbarnehage, hadde de ikke merket, sa han.