• Betonggulvet er delt inn i felt med såkalte rissanvisere, som skal forhindre at betongen sprekker. Nærmest i bildet ses en sprekk som ikke fulgte anvisningen. FOTO: Vegard Damsgaard

Gulvet fikses før juryen kommer

Gulvsprekkene i Rådhuskvartalet tettes igjen så de ikke stjeler oppmerksomhet når juryen for Statens Byggeskikkpris kommer på besøk.