• Nestleder Finn Arvid Egenes og resten av styret i Lunde velforening fikk full støtte fra årsmøtet til å arbeide videre for de nordligste alternativene for ny E 39 gjennom Søgne. FOTO: Kjartan Bjelland

Krever nordlig E 39-trasé

Årsmøtet i Lunde velforening krever å bli hørt når trasévalg for firefelts motorvei gjennom Søgne skal bestemmes.