• IMG_0118.JPG FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Setesdal Sogelag med stort årskrift

Målet var å gje ut eit årsskrift med historiske artiklar av høg kvalitet.