• Freddy de Ruiter (Ap) vil igjen delta på samarbeidsmøtene som Sørlandsbenken på Stortinget har for å fremme landsdelens interesser. FOTO: Siv Dolmen

Tilbake på Sørlandsbenken

Under 14 dager etter at stortingsrepresentant Freddy de Ruiter brøt med Sørlandsbenken, er han tilbake.