• Fennefoss er den siste elvefossen i nedre Otra som ikke er kraftutbygd. Nå går NVE inn for at Agder Energi kan bygge kraftverk her. FOTO: ALF ANDERSEN

NVE sier ja til Fennefoss kraftverk

NVE sier ja til at Agder Energi kan bygge ut den siste store elvefossen i nedre Otra.