Over 800 personer deltok på søndagsturen på Odderøya. Over 800 personer deltok på søndagsturen på Odderøya. Foto: Lars Verket

Søndagstur mot søndagsåpent

Over 800 mennesker gikk søndagstur til Odderøya i protest mot søndagsåpne butikker.

— Vi ønsker å markere at søndagen fortsatt bør være en fridag for folk flest. En dag da vi bør roe oss ned og gjøre andre ting enn å løpe i butikkene, sier en av initiativtakerne til den spesielle søndagsturen i finværet, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe .

Kenneth Mørk fra Handel og kontor holdt appell mot tanken om søndagsåpent. Foto: Lars Verket

D ette var en dugnad fra fagbevegelsen, menigheter, NHO og miljøbevegelsen. De reagerer på at regjeringen ønsker søndagsåpne butikker.

Markering

Hun forteller at dette ble en sterk markering mot tanken om søndagsåpent.

Grilling hører med på en søndagstur i finværet. Foto: Lars Verket

— Framfor å handle på nok en dag i uka og å måtte jobbe i butikkene søndag, bør folk heller bruke søndagen til noe helt annet, som å bruke naturen, mener Ulltveit-Moe som er førstekandidat til Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Kristiansand.

Appell

Hun forteller at det var flere appeller, blant annet av biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen.

— Han sa at det ikke er så enkelt at vi skal ha valgfrihet til å handle når vi vil. Jeg er helt enig, vi er et samfunn som bør ta visse valg sammen, sier hun.

Regjeringens forslag til søndagsåpnet har høringsfrist 30. juni.