• Den 76 år gamle hytta – Hovdens antatt eldste – ligger nå nesten skjult i bjørkelia mellom Hartevatn og veien til Breive. Hytta er bygget på tre ganger siden 1955. FOTO: Johs. Bjørkeli

Er det Hovdens eldste hytte?

I lia ned mot Hartevatn ved veien til Breive ligger det som skal være Hovdens eldste fritidsbolig. Den ble bygget av brugseier G.A. Vennesland fra Lillesand i 1938.