Dette er arrangørene av Skolestreik for Klima i Kristiansand: (f.v.) Synnøve Kilnes, Lea Justine Nesheim, Felix Gupta, Kristin Knutsen, Synne Røisland, Gunnar Thorsen, Oda Sofie Pettersen, Sol Råbu og Lea Regina Miradatter Transeth. Dette er arrangørene av Skolestreik for Klima i Kristiansand: (f.v.) Synnøve Kilnes, Lea Justine Nesheim, Felix Gupta, Kristin Knutsen, Synne Røisland, Gunnar Thorsen, Oda Sofie Pettersen, Sol Råbu og Lea Regina Miradatter Transeth. Foto: Maria Sung Ae Lervik

Klimastreik: - Vi streiker i skoletiden fordi vi vil ta fremtiden tilbake