• Kommuneoverlege i Søgne, Vegard Nilsen, mener det vil være urettferdig dersom Søgne og Songdalen får beholde legevakt og Nav-kontor i den nye storkommunen. Han spør seg om ikke det betyr at også bydelene i øst, nord og sør bør få egne tjenester for å sikre likebehandling. FOTO: Kristin Ellefsen

Kommuneoverlege: - Vi kan ikke organisere legevakta etter nærhetsprinsippet

Kommuneoverlegen i Søgne ønsker å samle legevaktordning og Nav-kontorer på ett sted i den nye storkommunen. Å beholde tjenestene bare i Søgne og Songdalen mener han vil bli urettferdig.