• Arbeiderpartiet mener flertallet i bystyret ikke tar hardt nok i når de skal redusere bruken av deltid i Kristiansand kommune. De foreslår en rekke tiltak i sitt alternative budsjett. Fra venstre: Jannike Arnesen, Kenneth Mørk og Eirik Dåstøl Langeland. FOTO: Kjetil Reite

Vil ha med bystyret på tøffere tiltak mot deltid

Det må spesialtillatelse til for å få utlyse deltidsstillinger. Det mener Arbeiderpartiet, som vil ha med bystyret på en rekke tiltak som skal få slutt på deltidsstillinger i Kristiansand.