Ny jobb - uke 24

Denne spalten er et samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Informasjon kan også sendes til oss på e-post: nyjobb@fvn.no