• Seksjonsleder Akuttmedisinsk seksjon i Kristiansand, Benedicte Severinsen mener det er fare for pasienters liv og helse når det topper seg i influensasesongen, blant annet. FOTO: Steinar Vindsland

Kapasitetskrise på akuttmottaket: Overså at pasient var dødssyk

– Når det topper seg er det ikke medisinsk forsvarlig, sier seksjonsleder på akuttmedisinsk seksjon i Kristiansand, Benedicte Severinsen.