• Med en gang trygghetsalarmen går får sykepleier Anette Bransdal opp navnet, adressen, telefonnummer, logg på tidligere henvendelser og spesielle merknader om sykehistorier og diagnoser. Da kan hun raskt avgjøre hva som skal gjøres. FOTO: Vindsland, Steinar

Her går alarmen 1500 ganger i døgnet

På responssenteret i Kristiansand får 11.000 mennesker med trygghetsalarm hjelpen de trenger omtrent på sekundet.