Bykle har færrest uføre

Ordfører Jon Rolf Næss kan glede seg over at Bykle er den kommunen i Agder med færrest uføretrygdede.